Rostskyddsprogram bropelare

Rostskyddssystemets totala torra tjocklek uppgår till > 205 µm och uppfyller kraven enligt 55.321 for korrosivitetsklass C4. Förbehandling: Tvättning med hetvatten. Blästring till Sa 2½. Grundfärgen har utförts med sprutförzinkning enligt SS-EN 22 063 med Zn 85 Al 15. Försegling har utförts med en expoxisealer med en tjocklek av 15-25 µm.
Täckfärgen har utförts med en polyuretanfärg enligt BSK 07, tabell B4:2 och med en tjocklek av > 100 µm.

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!