Vattenblästring

img_6

Vattenblästring är en metod som utvecklades inom varvs- och offshoreindustrin för att effektivt rengöra olika typer av ytor inför t.ex. målning.

Metoden bygger på att man arbetar vid ett mycket högt tryck med enbart vatten. Inga kemiska tillsatser eller slipmedel som t.ex. sand tillsätts, det räcker med rent vatten för att rengöra ytan. Användning av vattenblästring förutsätter att ytan tidigare har varit blästrad på traditionellt vis eftersom endast vatten inte kan ge en ytprofil i stålet. Rester av färg eller annan beläggning filtreras enkelt bort och restvattnet är därmed helt ofarligt. I motsats till sandblästring får man inget damm eller andra föroreningar i luften.
Vattenblästring har en utmärkt förmåga att tränga in i porer för att avlägsna salter, klorider osv. Vid blästring på tak skadar inte vattenblästring ett eventuellt underliggande zinkskikt, men man bör vara aktsam så att man inte skadar falsfogarna pga det höga trycket.

Fördelarna med vattenblästring är att:

* Det är miljövänligt
* Det ger hög ytrenhet
* Metoden är ekonomisk
* Metoden är flexibel
* Den ger hög effektivitet

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!