Sprutförzinkning

img_5

Sprutförzinkning innebär att smält zink sprutas med hög hastighet mot den yta som ska beläggas. Ytan blästras till Sa 2½ före förzinkningen. Betning behövs däremot ej göras för denna metod.
Tekniken används främst för att korrosionsskydda större produkter och komplexa konstruktioner. Den fungerar även som ett komplement till varmförzinkning vid reparationer. En viktig fördel med denna metod är att zinkskiktets tjocklek kan varieras och vidare skapar ytskiktet ett mycket bra underlag för målning.
Att belägga järn- och ståldetaljer med zink är en mycket vanlig och relativt prisvärd metod för att skydda detaljer mot korrosion. Det finns tre metoder för att förzinka detaljer, varm-, elektrolytisk- och sprutförzinkning. Samtliga metoder ger ytan ett katodiskt skydd, zinken agerar som offeranod. Det innebär att vid en spricka där järn/stålet blottas skyddas detaljerna av närliggande zink. Därför används ofta förzinkning som grund före målning.

BRITAB har 40 års efarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!

sprutforzinkning