Rostskyddsmålning

malning-djurobron

Rostskyddsmålning Stockholm
Vi utför rostskyddsmålning i våra lokaler eller mobilt ute hos kund.

Vår personal är diplomerade rostskyddsmålare med stora kunskaper samt lång erfarenhet vad det gäller målning och ytbehandling. Vi har olika kontrollfunktioner för att garantera kvalitéten så att det uppfyller ställda normer och förväntningar med hjälp av färgskiktsmätare, rapport för grundkontroll och daggpunktsmätare m.m. Vid rostskyddsmålning applicerar man en färgbeläggning på en yta med färgspruta eller med pensel. Färgen är oftast uppbyggd av lösningsmedel, bindemedel och pigment. Vid torkningsprocessen dunstar lösningsmedlet och det pigmenterade bindemedlet sitter kvar på ytan. En väl rengjord yta är mycket viktig för att få god vidhäftning mellan färgen och underlaget. Vid ytbehandling på stål eller zink är blästring av olika sorter nödvändig för ett bra resultat.

Vi utför huvudsakligen rostskyddssystem i korrossivitetsklasserna C3, C4, C5 och Im2. Givetvis kan vi erbjuda enklare rostskyddsmålning för olika uppdrag helt efter beställarens önskemål.
I kvalitetsdokumentet Rapport över Grundkontroll vid Rostskyddsmålning skall följande uppgifter anges:

  • Kontroll av miljöbetingelser, varvid tillses att stålytans temperatur vid förbehandlingen och målningen är minst 3°C högre än den omgivande luftens daggpunkt eller i överensstämmelse med de riktlinjer som ges i SS-EN ISO 8504-2:2001.
  • Kontroll av att förbehandlade stålytor som skall beläggas har avsedd renhet, bedömd enligt SS-EN ISO 8501-1:2007 (SS 05 59 00) och avsedd ytråhet, bedömd enligt SS-EN ISO 8503-2:1995.
  • Mätning av beläggningens skikttjocklek enligt SS-ISO 19840:2005.
  • Kontroll av att utförandet av rostskyddet i övrigt överensstämmer med avsnitt 8:7 i BSK 07.

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!

rostskyddsmalningsprojekt