Tjänster

Blästring

blastring-stockholm
Vi utför all sorts blästring i vår verkstad eller mobilt ute hos kund både för företag och privatpersoner.
Blästringsuppdrag kan vara allt från små till stora uppdrag, här följer några exempel:

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär att man gör blästringen mindre dammig och något mera skonsam. Metoden används ofta i stadsmiljöer, husgrunder m.m. där man inte kan acceptera dammet som torrblästring innebär. Våtblästring tar som sagt inte bort allt damm, men det minskas väsentligt jämfört med om man skulle torrblästra.

 

BRITAB har lång erfarenhet av sandblästring, våtblästring, vattenblästring och andra sorters blästring, kontakta oss så hjälper vi dig!

Blästring är ett effektivt sätt att grundligt avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar. Genom att använda sig av blästring, skapas mycket bra förutsättningar för inspektioner och att utföra ny ytbeläggning på objektet.

Förbehandlingsgrader enligt SS 05 59 00:
Sa 1. Lätt blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.

Sa 2. Noggrann blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast.

Sa 2 ½. Mycket noggrann blästring
Betraktad utan föstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.

Sa 3. Blästring till ren metall
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett, smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg.

blastringsarbeten