Rostskyddsprogram Slussport

Rostskyddssystemets totala torra tjocklek uppgår till > 480 µm och har utförts enligt S 8.05 i BSK 99. Förbehandling: Tvättning med hetvatten. Blästring till Sa 2½. Under projektets gång har intäckning samt tillförande av värmeelement använts för att yttre miljöbetingelser skall uppnås. En tvåkomponent, lösningsmedelsfattig epoxibeläggning har applicerats för varje färgskikt. Denna har en extremt hög hållbarhet gentemot mekanisk påfrestning och är speciellt lämplig för sjömärken, isbrytarfartyg, dammluckor samt andra ytor utsatta för hård mekanisk påfrestning.

Föreskrifter:
BSK 99 enligt beställarens direktiv
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!