Rostskyddsmålning Mac Bridge

Rostskyddsmålning av 8 st invändiga ballasttankar totalt ca 3000 m² på Mac Bridge. Rostskyddssystemet beaktar C5-M i BSK 07, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 480 µm. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½.

Rostgrad enl ISO 8501-1:2007: B
Ytråhet enl SS-EN-ISO 8503-2:1995: Medel

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9
Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!