Rostskyddsmålning ballusterdockor

Rostskyddsmålning av totalt 120 st ballusterdockor. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 320 µm. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½.

Rostgrad enl ISO 8501-1:2007: B
Ytråhet enl SS-EN-ISO 8503-2:1995: Medel

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9
Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!