Rostskyddsmålning av gångbro

Rostskyddsentreprenad av gångbro över järnväg. Projektet har utförts under 3,5 månaders tid och har omfattat sandblästring, vattenblästring, rostskyddsmålning, smidesarbeten och fogningsarbeten. Två olika målningssystem har applicerats parallellt, ett avseende korrosionsskadade partier och ett för icke korrosionsskadade partier. I och med detta har befintlig grund- och mellanfärg kunnat återanvändas på samtliga icke korrosionsutsatta ytor. Detta har i slutändan blivit mycket kostnadseffektivt för beställaren samt ett mer miljövänligt alternativ för alla parter. Rostskyddssystemets totala skikttjocklek uppgår till min 360 μm och uppfyller kraven enligt SS-EN 1337-9.

Föreskrifter: BRO 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro utgåva 9
BSK 07

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!