Rostskyddsmålning av bropelare

Rostskyddsmålning av totalt 36 st bropelare. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 260 µm. Rostskyddet är ett modifierat system som beaktar A5M.06 enligt BSK 07, tabell B4:1e. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½. Grundfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP(Zn). Mellanfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP. Täckfärgen har utförts med 2 lager färgtyp PUR.

Rostgrad enl ISO 8501-1:2007: B
Ytråhet enl SS-EN-ISO 8503-2:1995: Medel

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9
Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!