Rostskyddsmålning av brolager

Rostskyddsmålning av brolager. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 320 µm. Systemet beaktar A5M.06 enligt BSK 07, tabell B4:1e. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½. Grundfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP(Zn). Mellanfärgen har utförts med två lager färgtyp EP. Täckfärgen har utförts med två lager färgtyp PUR.

Rostgrad enl ISO 8501-1:2007: B
Ytråhet enl SS-EN-ISO 8503-2:1995: Medel

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9
Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!