Rostskyddsmålning av broar

Rostskyddsentreprenad av gångbroar över järnväg. Två olika målningssystem har applicerats parallellt, ett avseende korrosionsskadade partier och ett för icke korrosionsskadade partier. I och med detta har befintlig grund- och mellanfärg kunnat återanvändas på samtliga icke korrosionsutsatta ytor. Detta har i slutändan blivit mycket kostnadseffektivt för beställaren samt ett mer miljövänligt alternativ för alla parter. Rostskyddssystemets totala skikttjocklek uppgår till min 360 μm och uppfyller kraven enligt SS-EN 1337-9.

Föreskrifter:    BRO 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro utgåva 9
BSK 07

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!