Renovering av gångbro

Blästring och rostskyddsmålning av gångbro. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 320 µm. Systemet beaktar A5M.06 enligt BSK 07, tabell B4:1e. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½. Grundfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP(Zn). Mellanfärgen har utförts med två lager färgtyp EP. Täckfärgen har utförts med två lager färgtyp PUR.

Föreskrifter: BSK 07 Bro 2004 VV Publ 2004:56 Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146 BV Bro, utgåva 9 Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har över 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!