Renovering av gångbro

blastring-rostskyddsmalning-gangbro

Blästring och rostskyddsmålning av gångbro. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 320 µm. Systemet beaktar A5M.06 enligt BSK 07, tabell B4:1e. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½. Grundfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP(Zn). Mellanfärgen har utförts med två lager färgtyp EP. Täckfärgen har utförts med två lager färgtyp PUR.

Föreskrifter: BSK 07 Bro 2004 VV Publ 2004:56 Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146 BV Bro, utgåva 9 Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har över 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!