Projekt Strömparterren

Blästring och rostskyddsmålning vid Strömparterren, ett flertalet olika objekt har renoverats. Rostskyddssystemet är uppbyggt med grundfärg, mellanfärg och täckfärg, samt uppnår minsta totala skikttjockleken 280 µm. Systemet beaktar S4.22 enligt BSK 99. Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½. Grundfärgen har utförts med ett lager färgtyp EP(Zn). Mellanfärgen har utförts med två lager färgtyp EP. Täckfärgen har utförts med två lager färgtyp PUR.

Föreskrifter:
BSK 99
Bro 2004 inklusive supplement 2

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!