Brandskyddsmålning av hissbro

Blästring, rostskyddsmålning och brandskyddsmålning av stort antal balkkonstruktioner.

Förbehandling är utförd enligt 55.322 samt blästring enligt ISO 8501-1, Sa 2½.

Föreskrifter: BSK 07 Bro 2004 VV Publ 2004:56 Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146 BV Bro, utgåva 9 Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har över 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!