Målning av vägräcken

Blästring och rostskyddsmålning av vägräcken enligt modifierat målningsprogram.
Arbetets omfattning: tvättning med hetvatten, blästring till Sa 2½, sprutförzinkning enligt SS-EN 22 063 med Zn 85 Al 15 samt slutligen rostskyddsmålning enligt C4 S9.10.

Föreskrifter:
BSK 07
Bro 2004 VV Publ 2004:56
Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
BV Bro, utgåva 9

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!