Målning av stålkonstruktioner

Rostskyddsmålning av balkkonstruktioner och rörstråk i olika dimensioner. Modifierat rostskyddssystem. Förbehandling: Tvättning med hetvatten, Svepblästring och blästring till Sa 2½, Ytbehandling: 3 st färgskikt enligt målningsprogram.

Rostgrad enl SS 05 59 00 : B
Ytråhet enl SS-ISO 8503-2: Medel
Föreskrift: BSK 07

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!