Målning av rörstråk

Rostskyddsmålning av rörstråk i olika dimensioner. Modifierat rostskyddssystem. Förbehandling: Tvättning med hetvatten, St 2, Ytbehandling: 3 st färgskikt enligt målningsprogram.

Rostgrad enl SS 05 59 00 : B

Ytråhet enl SS-ISO 8503-2: Medel
Föreskrift: BSK 07
BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!