Målning av plastisolbelagda tak

Vi har utfört omfattande takmålningar av tidigare plastisolbelagda tak. Arbetet har inkluderat en utförlig förbehandling med vattenblästring inkl. hetvatten före påbörjat målningsarbete. Mätningar av kvarvarande plastisol har gjorts under projektets gång för att en optimal förbehandling skall gå att genomföra. Målningssystemets totala torra skikttjocklek är 120 μm.

Föreskrifter(generella delar tillämpliga för tak):  BRO 2004
Brounderhåll 2006
BSK 07

Fördelarna med vattenblästring är att:

* Det är miljövänligt
* Det ger hög ytrenhet
* Metoden är ekonomisk
* Metoden är flexibel
* Den ger hög effektivitet

Rester av färg eller annan beläggning filtreras enkelt bort och restvattnet är därmed helt ofarligt. I motsats till sandblästring får man inget damm eller andra föroreningar i luften.

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!