Målning av motviktskonstruktioner

Modifierat rostskyddssystem. Förbehandling: Tvättning med hetvatten, stålborstning samt skrapning, St 2.
Ytbehandling: 2 st färgskikt 75 µm, totalt färgskikt 150 µm.

Rostgrad enl SS 05 59 00 : B
Ytråhet enl SS-ISO 8503-2: Medel
Föreskrift: BSK 07

BRITAB har 40 års efarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!