Målning av cisternbotten

Epoximålning av cisternbotten till en tjocklek av totalt 500 μm torrt skikt.

Före att målningssystemet applicerats har en utförlig tvättning, slipning av trubbiga kanter utförts. Efter detta har hela cisternbotten blästrats till Sa 2½ med grit. Vid målningsarbetet är det viktigt att svetsskarvar och övriga ojämnheter på ytan appliceras extra noga för en så optimal målningsbehandling som möjligt. När samtligt arbete är färdigt har en besiktning med porsökning utförts för att säkerhetställa målningsbehandlingens kvalité.

Föreskrifter: NTS 11 Protective Coatings.

BRITAB har 40 års erfarenhet av blästring och rostskyddsmålning runt om i hela Sverige!