Målning av balkkonsoler

Rostskyddsmålning av balkkonsoler, full intäckning av ställningsmontage har gjorts för projektet. Tvättning med hetvatten, blästring till Sa 2½ med grit. Omfattande blästringsarbete har utförts på ytorna då det fanns kvarvarande färg med en tjocklek av totalt 1000 µm. Efteråt har målningssystemet applicerats enligt S.422.

Grundfärg: 2-komp zinkepoxigrundfärg
Mellanfärg: 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
Täckfärg: 2-komp polyuretantäckfärg

Föreskrift: BSK 99 enligt beställarens direktiv.

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning!