Brandisolering och målning

Arbetets omfattning: åtgärda och reparera brandisolering samt målningsarbeten.
Ett cementbaserat och polymerförstärkt pulvermaterial har använts som inslamningsbruk. Detta ger mycket god vidhäftning mellan lagningsbruket och den underliggande betongen. Innan appliceringen utfördes måste underlaget vara fast, fett- och dammfritt. Man skall även innan avlägsna tjockare skikt av cementhud, lösa, porösa ytor och sprucken betong för ett optimalt resultat. Viktigt är att även ta bort karbonatiserad betong i anslutning till armering och ingjutningsjärn samt betong med hög kloridhalt. Före appliceringen av slamman har betongen förvattnas för att eliminera risk för uttorkning. Ett mineraliskt snabblagningsbruk har änvänds vid samtliga lagningar som har gjorts, skikttjocklek 3-40 mm, produkten har ett integrerat korrosionsskydd. Slutligen har en impregnering utförts med en hydrofoberingsgel som har följande funktioner: stark reducering av vattenupptagning, upptagning av vatten i lösta skadeämnen, skyddsverkan vid frost och tösalter, gott inträngningsdjup, mycket låg flyktighet.
Hydrofoberingsgelen uppfyller ställda krav i TK Bro 2009 och SS EN 1504-2.

Föreskrifter:
BSK 07
NTS 11 Protective Coatings.

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!