Blästring av entrétak

blastring-av-entretak

Blästring och rostskyddsmålningsarbeten av flertalet entrétak till olika fastigheter. Modifierat rostskyddssystem i samråd med beställare.

Föreskrifter: BSK 07 Bro 2004 VV Publ 2004:56 Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146 BV Bro, utgåva 9 Handbok i rostskyddsmålning Bulletin 107

BRITAB har 40 års erfarenhet av kvalificerad blästring och rostskyddsmålning i Stockholm!