Kvalitetspolicy

kurser-och-dokumentation-britab

Vi eftersträvar att uppfylla kundernas uttalade behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall utföras så att det blir en god referens för fortsatta uppdrag åt kunden. För att uppnå detta ska våra tjänster genomgå olika kontroller för att säkerställa att de specificerade kraven har uppnåtts. Denna egenkontroll dokumenteras i form av provningskontroll och signeras av behörig och utbildad personal i företaget.

Detta skall uppnås genom att:

  • Kundens krav och förväntntningar styr vårat arbete.
  • Uppdrag vi åtar oss skall vara till beställarens fulla belåtenhet.
  • Ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
  • Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.
  • Personalen har den kompetens som krävs för arbetet.
  • Alltid utföra allt arbete enligt gällande branschregler & bestämmelser.
  • Arbetsplatserna skall hållas i god ordning och erbjuda bra arbetsmiljö.
  • Dokumenterar och följer upp att kunden är belåten med våra tjänster.
  • Se till kundens önskemål om utförandet av arbetet så att det efterlevs till kundens fördel.
  • Leverera material och arbete till rätt pris, samt inom det planerade tidsperspektivet.

diagram-britab