Kontroll & Föreskrifter

arbetsmiljoplan-riskanalys-britab

Rostskyddsmålning samt kontrollfunktioner för rostskyddssystem styrs i första hand av föreskrifter och anvisningar. Vi anser att det är en självklarhet att följa dessa för att kunna utföra arbeten med hög kvalité och garantera kvaliteten så att den uppfyller ställda normer och krav. Med vår långa yrkeserfarenhet och kompetens inom rostskyddsmålning vet vi vad som krävs för att kunna utföra ett kvalificerat rostskyddssystem.

Våra projekt utförs huvudsakligen enligt nedan rubricerade föreskrifter:

  • BSK 07
  • Bro 2004 VV Publ 2004:56
  • Brounderhåll 2006 VV Publ 2006:146
  • BV Bro, utgåva 9

id06fora

grundkontroll-rostskyddsmalning
Fortlöpandes grundkontroll görs under varje projekt.