Hälsa & Säkerhetspolicy

skyddsklader-arbetsplats

Mål och vision med vår hälsa och säkerhetspolicy är att skapa arbetsförhållanden som reducerar riskerna för olycksfall och ohälsa. Säkerhetsarbetet omfattar företagets personal men även annan personal / entreprenörer i anslutning till arbetsplatsen. Arbetet bidrar även till att riskerna för eventuella skador på uppdragsgivarens utrustning och driftsförhållanden elimineras.
Vi anser att säkerhetsarbetet är en viktig del i den dagliga verksamheten och att samtlig personal i företaget hela tiden håller sig uppdaterad med senaste informationen gällande regler och rutiner på varje enskild arbetsplats.

Målen i säkerhetsarbetet skall uppnås med:

  • Att säkerhet är en naturlig del i alla företagets verksamhetsområden och en del av det dagliga arbetet.
  • Olyckor kan undvikas om vi undanröjer orsakerna till dem.
  • Om en olycka eller tillbud uppkommer skall det dokumenteras och utredas för att undvika att liknande incidenter uppstår igen.
  • Att informera att samtliga anställda har ansvar för säkerheten.
  • Att alla medarbetare skall känna ansvar för sin uppgift och de befogenheter som krävs.
  • Personalen skall känna till verksamhetens mål och vision och ha möjlighet att kunna utveckla sin specifika kompetens.
  • Att hög säkerhet är en viktig del av företagets vardagliga rutiner samt är ett delmoment av att rätt kvalité utförs på arbetet.
  • Ökad säkerhet får kosta tid och pengar inom rimliga ramar och kräver en extra arbetsinsats av samtlig personal inom företaget.
  • Uföra en riskanalys / riskeleminering för varje enskilt projekt som samtlig personal får ta del av och ställa frågor om.
  • Ute på arbetsplats har minst 50% av den totala personalstyrkan genomgått en FÖRSTA HJÄLPEN kurs (L-ABC och HLR).

forsta-hjalpen

malning-djurobron