Tjänster

Blästring

(mobilt / verkstad)
Blästring av stålkonstruktioner, smideskonstruktioner (räcken, staket, grindar, element, fälgar m.m.) Blästring av bilar, lastbilar, bil- och lastbilsramar, motor- och
Läs mer...

Våtblästring

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär
Läs mer...

Vattenblästring

Vattenblästring är en metod som utvecklades inom varvs- och offshoreindustrin för att effektivt rengöra olika typer av ytor inför t.ex. målning. Metoden bygger
Läs mer...

Rostskyddsmålning

(mobilt / verkstad) Rostskyddsmålning Stockholm Vi utför rostskyddsmålning i våra lokaler eller mobilt ute hos kund. Vår personal är diplomerade
Läs mer...

Sprutförzinkning

(mobilt / verkstad) Sprutförzinkning innebär att smält zink sprutas med hög hastighet mot den yta som ska beläggas. Ytan blästras till Sa
Läs mer...

Rostskyddsentreprenader

Britab har möjlighet att erbjuda sina kunder rostskyddsentprenader som omfattar ett flertal olika arbetsmoment. Vi kan själva utföra blästringsarbeten,
Läs mer...

Policy

Kvalitetspolicy

Vi eftersträvar att uppfylla kundernas uttalade behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall utföras
Läs mer...

Miljöpolicy

Vi bedriver verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och andra
Läs mer...

Hälsa & Säkerhetspolicy

Mål och vision med vår hälsa och säkerhetspolicy är att skapa arbetsförhållanden som reducerar riskerna för olycksfall och ohälsa. Säkerhetsarbetet omfattar företagets personal men även annan
Läs mer...

Arbetsmiljöpolicy

Ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete innebär en investering i medarbetare och i företaget. Vi ska arbeta systematiskt, målinriktat och förebyggande för ständiga
Läs mer...