Tjänster

blastring-stockholm

Blästring

(mobilt / verkstad)
Blästring av stålkonstruktioner, smideskonstruktioner (räcken, staket, grindar, element, fälgar m.m.) Blästring av bilar, lastbilar, bil- och lastbilsramar, motor- och
Läs mer...
vatblastring-husgrund-stockholm

Våtblästring

Våtblästring går till på samma sätt som torrblästring men med den skillnaden att man tillsätter vatten till blästermedlet framme vid munstycket vilket innebär
Läs mer...
img_6

Vattenblästring

Vattenblästring är en metod som utvecklades inom varvs- och offshoreindustrin för att effektivt rengöra olika typer av ytor inför t.ex. målning. Metoden bygger
Läs mer...
malning-djurobron

Rostskyddsmålning

(mobilt / verkstad) Rostskyddsmålning Stockholm Vi utför rostskyddsmålning i våra lokaler eller mobilt ute hos kund. Vår personal är diplomerade
Läs mer...
img_5

Sprutförzinkning

(mobilt / verkstad) Sprutförzinkning innebär att smält zink sprutas med hög hastighet mot den yta som ska beläggas. Ytan blästras till Sa
Läs mer...
img_2

Rostskyddsentreprenader

Britab har möjlighet att erbjuda sina kunder rostskyddsentprenader som omfattar ett flertal olika arbetsmoment. Vi kan själva utföra blästringsarbeten,
Läs mer...

Policy

list_marker_extra

Kvalitetspolicy

Vi eftersträvar att uppfylla kundernas uttalade behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall utföras
Läs mer...
list_marker_extra

Miljöpolicy

Vi bedriver verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och andra
Läs mer...
list_marker_extra

Hälsa & Säkerhetspolicy

Mål och vision med vår hälsa och säkerhetspolicy är att skapa arbetsförhållanden som reducerar riskerna för olycksfall och ohälsa. Säkerhetsarbetet omfattar företagets personal men även annan
Läs mer...
list_marker_extra

Arbetsmiljöpolicy

Ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete innebär en investering i medarbetare och i företaget. Vi ska arbeta systematiskt, målinriktat och förebyggande för ständiga
Läs mer...